DENTAL CENTRUM - Cenník

Pripravujeme pre Vás nový cenník.

Už čoskoro...

Kompletný cenník je k nahliadnutiu na recepii.

Infrormácie o cennách podávame aj telefonicky a mailom